Дошкільний навчальний заклад "Ягідка" розпочав свою діяльність у вересні 1985 році.

Головна мета:
 
 
 
 
орієнтація педагога на особистість кожної дитини, що сприяє реалізації природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційно-вольового та морально-духовному розвиткувихованця.
 
Наше кредо:
 
творчість, пошук, співпраця.
 
В січні 2012 року дошкільний садок було реорганізовано в дошкільний підрозділ Супрунівського НВК.
За роки праці був напрацьований великий досвід роботи у різних сферах діяльності, певні традиції, які підтримуються і до сьогодні.
Колектив нашого закладу творчий, енергійний та ініціативний.