Таворча група

15.11. 2016 року відбулося чергове засідання творчої групи з теми:"Звичаї і обряди, пов'язані з календарно - обрядовими святами - невід'ємна сладова частина етнопедагогіки". Члени творчої групи переглянили заняття, під час яких вихователі ознайомили дітей з календарно - обрядовими святами осіннього циклу. Шарлай С.М., вихователь - методист , підготувала презентацію з теми: "Народні календарно - обрядові свята". По закінченню засідання члени творчої групи обговорили питання щодо органіцації роботи дошкільних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами.

 

           

         

 

Засідання творчої групи

01.03. 2016 року на базі дошкільного підрозділу відбулося чергове засідання творчої групи педагогічних працівників з теми: " Вплив народної педагогіки та народознавства на виховання дитини в сім'ї". З доповідю виступила вихователь - методист Шарлай С.М., також присутнім була представлена презентація з данної теми, яку підготувала вихователь Койло О.В.. Педагоги переглянули розвагу "Цілюща ріпка", із використанням малих фольклорних жанрів, яку показали  діти середньої та старшої групи, підготували захід члени творчої групи Ярещенко І.В., Ткаченко Л.М..Після виступів розпочалося активне обговорення , обмін думками, досвідом. Засідання було цікавим та плідним.

Проблемний семінар 

26.02.2016 року в дошкільному підрозділі пройшов семінар на тему" Зміцнення здоров'я дітей засобами фізичного виховання". Під час теоретичної частини з доповідями виступили вихователі: Ванда Н.В. " Сучасні підходи до організації фізкультурно - оздоровчої роботи", Ткаченко Л.М. "Традиції фізичного виховання в Україні". Під час практичної частини вихователі усіх вікових груп презентували нетрадиційне фізкультурне обладнання, виготовлене власноруч.

Семінар для вихователів дошкільного підрозділу

10.11.2015 року в дошкільному підрозділі відбувся семінар з теми: «Праця - ефективний засіб формування предметно – практичної компетентності дошкільника». До уваги присутніх була представлена презентація «Значення і особливості дитячої праці» (вихователь Ярещенко І.В.), доповіді: «Види праці дошкільників» ( вихователь Козуб В.М.), «Форми організації дитячої праці» ( вихователь Панченко С.М.). Після чого присутніми було обговорено питання щодо поповнення куточків трудової діяльності в кожній віковій групі.

Методичне об'єднання керівників музичних

04. 11. 2015 року на базі Супрунівського дошкільного підрозділу відбулося засідання районного методичного об’єднання керівників музичних дошкільних навчальних закладів з теми: « Театралізована діяльність – впливовий засіб для розвитку емоційної чутливості дітей дошкільного віку». Присутні переглянули театралізовану казку в середній групі «Кошик яблук» (керівник музичний Черевко Г.С., вихователі Ванда Н.В., Ярещенко І.В.). Під час практичної частини керівникам  музичним було запропоновано взяти участь у театралізації «Ходить гарбуз по городу» після якої учасники провели обговорення, підвели підсумки та прийняли методичні рекомендації. 

 

Засідання творчої групи

28. 10. 2015 року в дошкільному підрозділі відбулося засідання творчої групи вихователів дошкільних навчальних закладів з теми: « Особливості впровадження етнопедагогіки у навчально – виховний процес». Мета засідання: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної теми, визначення шляхів, методів, способів, прийомів, впровадження етнопедагогіки у навчально – виховний прцес. Педагогічний колектив та колеги з інших закладів переглянули презентацію з даної теми, яку підготувала  вихователь – методист Шарлай С.М. Присутні обмінювались досвідом, планували теми на наступні зустрічі.

Аналіз  роботи  методичного  об′єднання   вихователів  дошкільного  підрозділу за 2013 – 2014 н.р.

            Протягом  минулого  року в роботі методичного об’єднання дошкільного підрозділу брало участь 12 педагогів. Вихователі ясельних, молодшої  та середньої групи працювали за Базовою програмою «Українське дошкілля», а вихователі старшої групи - за програмою «Впевнений старт».

         У 2013 - 2014 н. р. МО працювало над проблемою: «Використання  елементів сучасних  освітніх  технологій на заняттях  з  дошкільнятами ».

         Кожен з вихователів, розв’язуючи основну проблему, протягом року працював над розв’язанням власних проблем.

          На засіданнях МО постійно вивчались нормативні документи, періодика, література дошкільної  освіти. Всі питання були цікаві, актуальні, тісно пов’язані з життям. 

           Педагоги - дошкільники працювали  за інноваційними  технологіями.  Вихователі Ванда Н.В. «Нетрадиційні техніки малювання», Максимова Ю.О. «Виховання  казкою за методикою Л.Б.Фесюкової», Койло О.В., Панченко С.М. «Ранній  розвиток  дитини за системою Марії Монтессорі», Якименко Я.І., Ткаченко Л.М.  «Кольорові палички» Д.Кюізенер.

         Педагогами були проведені відкриті заняття, виховні заходи, на яких були  використані  інтерактивні  методи навчання. Цікаве  заняття  показала  вихователь  Ярещенко І.В. з використанням елементів технології  колективного творчого виховання, інтерактивної технології (прийом «Мікрофон»), Ванда Н.В. з використанням нетрадиційних технік малювання.

          Належну увагу вихователі приділяли проведенню екскурсій, спостереженню за природою, збирали природний матеріал та виготовляли з нього  різноманітні вироби, залучали дітей до різноманітної трудової діяльності.На  заняттях, розвагах, виховних заходах велика увага приділялась навчанню та  вихованню  дітей  через  ігрову  діяльність, впровадженню  в роботу  з  дошкільниками ігрового методу та прийомів інноваційних технологій.

                 Провівши  моніторинг  зрізу знань 26 дітей молодшої  групи «Веселка» (вихователі Сеннікова Т.Ю., Якименко Я.І.)  на травень 2014 року  видно, що з мовленнєвого розвитку достатній  рівень  має  21 дитина, що становить 81%. це на 12% більше в порівнянні з груднем 2013 року.  З пізнавального розвитку достатній  рівень має 20 дітей, що становить 77%, це на 8%  більше ніж у грудні 2013 року.

            Перевіривши   засвоєння  показників програми   28 дітей середньої  групи  «Капітошка»  (вихователі Максимова Ю.О.,Ткаченко Л.М.)  на травень 2014 року  видно, що з мовленнєвого розвитку достатній  рівень  має 19  малят, що становить 68%, це на 18%  більше в порівнянні з груднем 2013 року. З логіко – математичного  розвитку достатній  рівень має 24 вихованця,  що становить 86%, це  на 18%  більше ніж у грудні 2013 року.Провівши  моніторинг  зрізу знань 26 дітей  старшої   групи «Ромашка» (вихователі Ванда Н.В., Ярещенко І.В.)  на травень 2014 року  видно, що з мовленнєвого розвитку  достатній   рівень  має  21 дитина, що становить 81%, це на 8% більше в порівнянні з груднем 2013 року. З логіко – математичного  розвитку достатній  рівень має 22  вихованця, що становить 85 %, це  на 8%  більше ніж у грудні 2013 року.

         Атестація  в дошкільному  закладі, як  один з методів підвищення  кваліфікації  проводиться  згідно  вимог «Положення  про  атестацію». В поточному  році були проатестовані три  вихователя  Каурова Л.С., Ткаченко Л.М., Ярещенко  І.В. За підсумками атестації  вихователям  Кауровій Л.С.  була  підтверджена  категорія  «Спеціаліст 2 категорії» та  Ткаченко Л.М. «Спеціаліст 1 категорії», Ярещенко І.В. встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 1 категорії».

        У 2013-2014 навчальному році підрозділ   поповнився  молодим спеціалістом  першого року роботи:  Козуб В.М.  Педагог  працював   під наставництвом досвідченої   колеги Ярещенко І.В.  за чітко розробленим планом         

          Аналіз роботи МО показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень занять, посилилася увага до виховної та розвивальної функції  навчання, до пошуку ефективних форм і методів.

        Основні завдання методичного об′єднання на 2014 -2015 н.р.

1. Кожному педагогічному працівникові обрати  нову науково – методичну  проблему спираючись на науково – методичну проблему району «Формування дослідницької компетентності учасників навчально – виховного процесу», закладу «Формування  та  розвиток дослідницьких компетентностей учасників навчально – виховного процесу дошкільного підрозділу», та  опрацювати літературу  з даної  проблеми.

2.  Роботу  МО спрямувати на підвищення ефективності занять та виховних заходів з дітьми.

3. Проводити  роботу  по  вихованню в дітей  любові до України, формуванню рис громадянина української  держави.

4. Продовжити  роботу  по  впровадженню  інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховний процес.

5. Продовжувати  роботу  над ефективним  впровадженням  програми  розвитку дитини старшого дошкільного  віку «Впевнений старт» та «Українське дошкілля».

6. Продовжувати  впроваджувати в навчально – виховний процес елементів альтернативних програм та методик в усіх вікових групах.

7.  Продовжувати удосконалювати роботу  щодо  створення розвивального середовища та психологічного  комфорту для перебування дітей у закладі.

 Проблема, над  якою працює методичне  об′єднання вихователів дошкільного  підрозділу  в  2014 -15 н.р.

«Формування та  розвиток  дослідницьких  компетентностей учасників навчально – виховного процессу  дошкільного підрозділу»            

Проблеми, над якими працюють  вихователі дошкільного  підрозділу

п/п

Прізвище, ім'я по батькові

          вихователя

                                       Назва  теми

1.

 Ванда  Наталія  Вікторівна

Формування  дослідницької  компетентності  вихованців, як  одна  із  складових  виховання  творчо  активної  особистості  в  образотворчому  мистецтві.

2.

Ткаченко  Людмила  Михайлівна

Формування  дослідницьких  вмінь  дітей   у  процесі  вивчення  звичаїв  та  традицій  українського   народу.

3.

Кабак  Інна  Петрівна

Використання  дидактичних  ігор  у  процесі  формування  дослідницьких  вмінь  і навичок  вихованців  з логіко – математичного  розвитку.

4.

Якименко Ярина  Іванівна

Використання  елементів  сучасних  освітніх  технологій  при  організації  навчальної  діяльності  дошкільнят  з  метою  надання  якісної  дошкільної  освіти.

5.

Максимова Юлія Олегівна

Формування  та  розвиток  дослідницької  компетентності  дошкільників у  природі.

6.

Ярещенко Інна Володимирівна

Використання  театральної діяльності  у процесі формування дослідницьких   вмінь та навичок  дошкільників.

7.

Панченко   Світлана  Миколаївна

Гармонійний  розвиток дітей дошкільного  віку в рамках програми   «Українське  дошкілля».

8.

Каурова  Людмила  Степанівна

Використання  казок  в  процесі  формування  дослідницьких   вмінь  дітей  раннього  віку.

9.

Черевко Ганна  Сергіївна

Формування  дослідницьких   компетентностей  вихованців дошкільного підрозділу,  як  одна  із  складових  розвитку   творчо  обдарованої    особистості .

10..

Максимова  Тетяна  Олександрівна

Сучасні підходи  до  ефективного  використання  інтерактивних  технологій в роботі з педагогами.

11.

Козуб  Вікторія  Миколаївна

Використання  ігор – імпровізацій при  формуванні  дослідницької  компетентності  в театральній  діяльності  вихованців.

12.

Койло  Оксана  Володимирівна

Формування  природничих   компетентностей  через  пошуково – дослідницьку  діяльність.