Пріоритетні завдання на 2016 -2017 н.р.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2015 - 2016 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2016 - 2017 навчальний рік:

  1. Продовжувати та вдосконалювати  роботу щодо національно - патріотичного виховання дітей через розвиток емоційної сфери в різних видах діяльності .
  2. Активізувати спільну роботу дошкільного закладу та сім’ї щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.
  3. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.
  4. Поглибити роботу з формування у дітей музичного виховання.
  5. Розпочати роботу щодо економічного виховання.

 

 

_______________________________________

Пріоритетні завдання  на 2015-2016 н.р.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік:

  1. Розпочати роботу щодо патріотичного виховання дітей через розвиток емоційної сфери в різних видах діяльності в контексті забезпечення наступності між суміжними ланками освіти.
  2.  Вдосконалювати роботу спрямовану на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.
  3. Продовжувати роботу щодо створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування навичок екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дошкільників.
  4. Продовжувати роботу щодо забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетенції дошкільників  відповідно до програми  «Українське дошкілля» та Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».